Skip to content
Menu

Werkwijze

Hoe gaat het schrijven van een (levens)verhaal in zijn werk?

Om je (levens)verhaal op te schrijven, doorlopen we samen een aantal stappen. De duur van het proces is afhankelijk van de lengte van je verhaal en van je beschikbaarheid. Dit bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek. Informatie over kosten van het schrijven van je verhaal vind je hier. Mijn algemene voorwaarden vind je hier

STAP 1

Kennismaken

Een boek laten schrijven, doe je niet zomaar. We spreken af voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo weten we of er een klik is. Je zal mij immers je verhaal toevertrouwen en dat is niet niks. 

Tijdens het gesprek bespreken we het verhaal dat je wilt vertellen en vertel je over je wensen voor het boek. Je krijgt informatie over de mogelijkheden, mijn manier van werken en over het schrijfproces. Ter illustratie toon ik voorbeelden van eerder werk.

Tijdens het kennismakingsgesprek maak ik een inschatting van de lengte van je verhaal en het aantal interviews dat nodig zal zijn. Na het kennismakingsgesprek krijg je – geheel vrijblijvend – een offerte die past bij je situatie en wensen.

STAP 2

Een eerste beeld vormen

Voorafgaand aan ons eerste interview ontvang je een vragenlijst. Aan de hand van de antwoorden vorm ik me een beeld van de onderwerpen die we kunnen bespreken. Als je zelf specifieke onderwerpen wilt bespreken, kun je dat aangeven op de vragenlijst.

STAP 3

Interviews

Je vertelt je verhaal in gesprekken van ongeveer twee uur. We spreken van tevoren af met welke frequentie ik bij je langskom. Ongeveer om de week is in principe een prettige frequentie.

De sessies vinden plaats bij je thuis. Ik neem de gesprekken op. Aan het einde van het interview bespreken we welke onderwerpen de volgende keer aan bod kunnen komen. 

Tijdens het proces kunnen we het aantal sessies natuurlijk bijstellen. Ook kunnen we aanpassingen doen in de frequentie. Door de gesprekkingen die we voeren, komen herinneringen terug en soms is er de behoefte om in een rustiger tempo verder te gaan. Het is belangrijk dat je dat aangeeft. Ik zal af en toe vragen of het prettig voor je verloopt.

STAP 4

Uitwerking en redactie

Na afloop van een interview werk ik dit uit tot geschreven tekst. Aanvullend op het interview/ gesprek krijg je soms telefonisch of per mail (verdiepende) vragen. Na uitwerking van het eerste interview leg ik je de tekst voor en vraag ik om een eerste reactie.

1. Wanneer we enkele interviews gedaan hebben, haal ik de rode draad uit onze gesprekken. Aan de hand hiervan krijg je een voorstel voor de hoofdstukindeling. 

2. Na uitwerking van alle interviews zal ik je vragen of wat ik heb opgeschreven, overeenkomt met het verhaal dat je wilde vertellen. 

Het is belangrijk dat je op de momenten dat je de teksten kunt bekijken, aangeeft of de tekst naar wens is, onjuistheden bevat en of er nog aanpassingen nodig zijn. Je opmerkingen gebruik ik om de tekst te verbeteren. Zo zorgen we er samen voor dat het eindresultaat voldoet aan je verwachtingen.

STAP 5

Beeldmateriaal

Tijdens de interviews vraag ik om foto’s of andere afbeeldingen die voor het verhaal belangrijk zijn. Denk aan foto’s die het verhaal ondersteunen, foto’s van sieraden die belangrijk zijn, een favoriet recept, een belangrijk schilderij. Jij kiest deze foto’s zelf uit. Deze kun je digitaal aanleveren. Indien gewenst kunnen analoge foto’s gedigitaliseerd worden en digitale foto’s verbeterd worden tegen meerprijs. 

Tijdens het uitwerken van de interviews zoek ik desgewenst zelf naar beeldmateriaal in publieke bronnen, zoals een plattegrond van de omgeving of een foto die het verhaal ondersteunt.

STAP 6

Proeflezen en redactie

Als het verhaal goed op papier staat, leest een proeflezer de tekst. Een proeflezer let op tegenstrijdigheden of het ontbreken van relevante informatie. Nadat een redacteur vervolgens de tekst nagekeken heeft, lopen de zinnen in de biografie goed en zijn de fouten eruit gehaald.

STAP 7

Vormgeving en opmaak

De volgende stap is de vormgeving en opmaakt. Denk bij het opmaken aan de keuze voor een lettertype, lettergrootte, witregels, paginanummering, het plaatsen van afbeeldingen, uitlijning en marges. Je hebt standaard de keuze uit twee soorten opmaak. 

De omslag wordt gemaakt. Heb je zelf een foto of tekening die je op de omslag wilt hebben, dan kan dat, tenzij er sprake is van inbreuk op de rechten van de maker.

Heb je specifieke wensen voor de vormgeving? Dan kunnen we bespreken of ik dit aan kan bieden of dat we afspraken maken met een vormgever die aansluit bij je wensen. 

De opgemaakte en vormgegeven versie wordt digitaal aan je voorgelegd.

STAP 8

Drukken

De proefdruk wordt besteld. Na controle hiervan bestel ik het boek. Standaard zijn dit drie boeken, je kunt het uiteraard aangeven als je een ander aantal exemplaren wilt. Je kunt via www.mariskaschrijft.nl  boeken nabestellen met behulp van een persoonlijk wachtwoord. Deze worden door de drukker rechtstreeks naar het opgegeven adres verzonden. Ook kun je andere geïnteresseerden op deze manier een bestelling laten doen. Zo hoef je niet zelf voor de verspreiding van de biografie te zorgen.

Je biografie wordt standaard gedrukt als paperback op A5-formaat (14,5x21cm) in hoge kwaliteit romanpapier (90 gram, getint). De afbeeldingen worden in kleur afgedrukt. 

Wil je liever een harde kaft of andere afmetingen van het boek? Natuurlijk kunnen we bijna alles aanpassen aan je voorkeuren. 

Let op: je biografie wordt gedrukt, maar niet uitgegeven. Het boek krijgt dus geen ISBN en komt niet in de (digitale) boekenwinkel te liggen. Wil je dit wel, dan kunnen we de mogelijkheden uiteraard bespreken.